top of page

Om mig

Jag är utbildad till Legitimerad sjukgymnast och var klar 1987. Efter treåring kliniskt arbete så gjorde mitt intresse för arbetsmiljöfrågor att jag sökte och fick jobb på en Företagshälsa 1990 och där blev jag kvar till 2021.  

Mitt stora intresse för arbetslivets och arbetsmiljöns utveckling och möjligheter gjorde att jag från 2002 har fokuserat på arbetsmiljöns samtliga områden utifrån ett systematiskt och framgångsrikt arbetssätt. Mina fokus har varit riskbedömningar, utbildningar, chefsstöd, uppbyggnad av rutiner för arbetsmiljöarbetet, revisioner mm.

Jag har även, parallellt med operativt arbete, varit verksamhetschef inom företagshälsa åren 2007-2017.

Genom den stora bredd av kunder som företagshälsovård har gavs jag möjlighet att arbeta mot de flesta branscher, såväl offentlig som privat verksamhet, vilket givit mig en bred kunskap och kännedom om alla storlekar och typer av organisationer samt deras utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöutbildningar för såväl chefer, skyddsombud och medarbetare har varit en stor del av mina insatser för en god arbetsmiljö och sedan 2000 har jag utfört cirka 800 dagars utbildning.

 

Jag har god förmåga att ”hitta kunden där dom är” och anpassa arbetsmiljöinsatser efter kundens behov, ambitioner och resurser och självfallet också utifrån de lagkrav som finns i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och i föreskrifter.

 

Är av AFA godkänd utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar, se https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/stod-for-arbetsmiljoutbildning

IMG_0207.jpeg
bottom of page