top of page
Löparskor

Tjänster

Utbildningar

 • Bättre arbetsmiljöutbildning

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

 • Arbetsmiljö för chefer, även på engelska

 • Arbetsmiljö för medarbetare

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Undersökning och riskbedömning

Stöd till ledningsgrupp och HR

 • Strategiskt  stöd till ledning och HR vid upphandling av arbetsmiljötjänster

 • Interimsuppdrag som  arbetsmiljöspecialist eller arbetsmiljöchef vid vakans.

 • Arbetsmiljökartläggningar

Revision av arbetsmiljödokument

 • Genomgång av era styrande arbetsmiljödokument inklusive rapport med förslag på utveckling och förbättringar.

Grupputveckling arbetsmiljö

 • Stöd till chef och arbetsgrupp vid behov av utveckling av arbetsmiljöarbetet och samverkan.

Stöd vid utveckling av processer

 • Stöd och vägledning vid uppbyggnad eller uppdatering av er arbetsmiljöhandbok.

bottom of page