top of page

Det här är Arbetsliv 360

 Jag heter Claes Björkman och är Senior Arbetsmiljöspecialist. Efter många års arbete inom företagshälsa där jag arbetat med att vägleda privata företag och offentlig verksamhet i hälso- och arbetsmiljöarbetet  så arbetar jag nu i egen verksamhet med målet att stödja din organisation i arbetet med att skapa en arbetsmiljö anpassad efter vad Er organisations behöver.

I mitt stora nätverk finns experter som tillsammans med mig täcker in alla era behov inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

Ung man gör motion

Lätt att göra rätt

 Jag tolkar som expert arbetsmiljölag, föreskrifter, rutiner och andra regler som styr arbetsmiljöarbetet och ger er förslag på utveckling av er arbetsmiljö som passar er verksamhet, som är lätta att förstå och lätta att använda.

vält

Kunskap från många branscher

Med mångårig och bred erfarenhet från arbetsmiljöarbete med såväl offentliga som privata organisationer samt mångårig egen chefserfarenhet har jag en bakgrund som ger just din organisation rätt stöd i arbetsmiljöarbetet.

VUXENUTBILDNING Course

Rätt utbildning

Med en förmåga att gör det som upplevs svårt och krångligt lätt att förstå skapar jag utifrån era önskemål utbildningar som ger såväl chefer, skyddsombud som arbetstagare möjlighet att direkt omsätta utbildningarnas innehåll i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Contact

Kontakt

Arbetsliv 360

Stationsvägen 10

291 63 Kristianstad

Tel: 0720043191

Email: arbetsliv360@telia.com

Kontakta mig gärna här

Tack för ditt meddelande!

bottom of page