top of page
Balanced Objects

Bra om arbetsmiljö

Allt är arbetsmiljö

En podd som genomlyser trender och utveckling inom arbetsmiljöarbetet och som kärleksfullt följer företagshälsornas utveckling och utmaningar. Klicka på bilden så kommer du till aktuell sida.

Allt är arbetsmiljö.jpeg

Sunt Arbetsliv

Tillsammans för friska arbetsplatser! Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Uppdraget är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och användbar på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Metoderna passar, efter anpassning,  också väl in i privata organisationer.Klicka på bilden så kommer du till aktuell sida.

Doctor High Five

Arbetsmiljöupplysningen

Arbetsmiljöupplysningen ägs av Prevent, en ideell förening som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Här kan man få snabb och kortfattad information kring olika frågeställningar i arbetsmiljöarbetet.
Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv.Klicka på bilden så kommer du till aktuell sida.

Lärare ombord

Sveriges Företagshälsor

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation. De verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med sina medlemmar strävar de efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv.Klicka på bilden så kommer du till aktuell sida.

Business Partners i arbetslivet

Tidningen Arbetarskydd 

Tidningen Arbetarskydd granskar arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser.

Upptagen arbetsdag
bottom of page